INPATIENT

pilot

created by  Yudho AdityaRobert Walker Jeffery, directed by Yudho Aditya, produced by DTF Pictures, production design by Joana Sotomayor

position: art director

MV5BNzA3ZjUxYjUtNzFmYy00YjU0LTlhYmItMmM3
MV5BYWViNGZlZmItOWRhNy00OTI3LTgwZTAtYzBl
MV5BZjY3ZjQzZmUtY2U1OS00ZjQwLTk5NzgtZTA4
MV5BYjM3ZGQ1ZDctMzc0OC00ZWM0LTlkYTctYTkw
MV5BMGJmMTM4OWMtN2NmZi00MmVlLThiYzItMzk0
MV5BOTBjMTAwZjItNzEzZi00NjdlLWI3NzctYjc5
MV5BNTJkNTgwMGMtNDRiZC00MmJmLTk0MTQtOTQ3
MV5BODE0ZWI0YzgtYmQ1Mi00YmY2LWEyZGMtNzZj
MV5BMTA3YTdkYTYtM2YyNC00YWU2LTgwZDktOTk0